İK UYGULAMALARIMIZ

 
 
A | a

İK UYGULAMALARIMIZ

İşe Alım

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. olarak en değerli yatırımımızın insan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple işe alma stratejimiz, geçici yerleştirme ve çözümler yerine kalıcı, uzun süreli çalışanların işe alınmasına odaklanmaktadır. Her pozisyon için doğru adayın işe alınmasının ve o adaya yapılacak yatırımın bize uzun vadede daha çok fayda sağladığına içtenlikle inanıyoruz.

Eğitim

Çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri, kişinin şirkete, departmanına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyabileceği konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen oryantasyon programı ile başlamaktadır.

Her pozisyon için belirlenmiş olan eğitimler belirlenerek İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirilmektedir. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan eğitim planlanması çerçevesinde, çalışanların görevlerini getirdiği yetkinlik bazlı eğitimler (Dış eğitim – İç eğitim) olarak teknik ve mesleki eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Staj olanakları

Fabrikamızda her yıl Yaz döneminde Lise ve Üniversite, Kış döneminde Lise olmak üzere her iki dönemde fabrikamıza kontenjan sınırı dahilinde stajyer öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgi ve becerilerini gerçek iş yaşamında pratiğe dökme imkânı sağlanmaktadır.

Performans yönetimi

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. olarak çalışanlarımızı tanıyabilmemiz ve iş verimini ölçebilmemiz adına performans değerlendirmeleri iş yerimiz için önem taşımaktadır. Şirketimizin koyduğu hedeflere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla çalışanlarımızın belli bir düzen içinde çalışmalarını ve yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmeleri için mevcut yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tüm çalışanlar yöneticileriyle birebir toplantılar düzenleyerek yıl içindeki performans ve hedeflerini değerlendirmektedir. 

Ücret yönetimi

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş ücret uygulamaları (Beyaz Yaka – Mavi Yaka) olarak ücret politikası uygulanmaktadır. Mavi Yakalı personellerimize Toplu İş Sözleşmesi kapsamında anlaşmaya varılan oranlara göre veya seyyanen iyileştirme zam doğrultusunda ücretler belirlenmektedir.  Toplu iş sözleşmesine dahil olmayan Beyaz Yakalı personellerimize uygulanan ücret yapısı, çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübeleri, gösterdiği performans ve enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenmektedir.        

   Ödül ve Öneri sistemi                                                          

* Olabilecek kazaları önleyen veya önleyici tedbirleri gerektiği biçimde zamanında alarak bir felakete engel olan veya bir kaza anında fedakârlık gösteren,

* İşletmenin çalışma verimine etki edecek veya üretimin artmasına imkân sağlayacak bir harekette bulunan veya işletmeyle ilgili bir buluş yaptığı anlaşılan personele bir taltif ikramiyesi işverence verilir.